Ubezpieczenia/Rolne

Wykupienie pakietu ubezpieczeń rolnych daje gwarancję, że w razie jakiegoś nieszczęścia, które utrudni, czy uniemożliwi prowadzenie gospodarstwa rolnego przez jakiś czas, można liczyć na pomoc. Odszkodowanie pokryje poniesione straty.